Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Lạc Viên khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 10/07/2017 | 11:12 | Lượt xem: 914

Ngày 27/6/2017, HĐND phường khóa VIII tiến hành kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các đại biểu khách mời, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Hội đồng nhân dân phường nghe các báo cáo:

- Báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo của UBND phường về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3;

- Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBMTTQVN phường.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri trước kỳ họp thứ tư.

HĐND xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết của HĐND phường về:

- Thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017.

- Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2018.

- Quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2016.

- Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân phường

 Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

Đã có 90 cử tri tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp với 09 lượt ý kiến phát biểu tham gia vào nội dung kỳ họp. Thường trực HĐND phường đã tiếp thu và thông báo đến UBND phường để chuẩn bị tốt cho kỳ họp.

 Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn

Về thảo luận tại kỳ họp: Đã có nhiều ý kiến tham gia, góp ý đối với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND phường đã tập trung cao nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và các ý kiến đóng góp chất lượng, mang tính xây dựng.

Về chất vấn và trả lời chất vấn: Tại kỳ họp có một số câu hỏi chất vấn, đã được Chủ tịch UBND phường trả lời nghiêm túc, thẳng thắn sát thực tiễn, phản ánh được những vấn đề cử tri quan tâm.