Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng 14/06/2017 | 05:30 | Lượt xem: 815

6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế, xã hội của phường ổn định. UBND đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra nhất là những nhiệm vụ trọng tâm như thu ngân sách, ANTT, công tác quân sự, quốc phòng địa phương; Quản lý đô thị. Nhiệm vụ TTATGT-TTĐH-VSMTĐT được chỉ đạo thường xuyên. Nhiệm vụ văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan được làm thường xuyên, kịp thời có chất lượng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp, thực hiện có hiệu quả thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" phường Lạc Viên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tạo được sự lan tỏa, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường đối với việc chăm sóc các gia đình chính sách người có công thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của cha ông ta.

Để có được những kết quả trên đây, trước hết tập thể lãnh đạo Đảng ủy – HĐND-UBND-UBMTTQ phường luôn đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành. UBND phường luôn bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND quận, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và được sự ủng hộ, đồng thuận, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tập thể lãnh đạo UBND phường đã chủ động, sáng tạo trong việc điều hành, tổ chức thực hiện bài bản theo chương trình công tác năm và các kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ sát với trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức. Vì vậy, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, vẫn còn một số tồn tại như: trong công tác chỉ đạo điều hành UBND còn thiếu quyết liệt, kết quả đạt được thiếu tính bền vững. Một số thành viên ủy ban còn chưa sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình dư luận nhân dân. Công tác TTATGT - TTĐH - VSMT đã có chuyển biến tích cực những kết quả chưa thực sự đồng đều, hiệu quả công việc của một số bộ phận chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành, mối quan hệ phối hợp còn thiếu chặt chẽ.