Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Lạc Viên
Ngày đăng 08/02/2017 | 08:40 | Lượt xem: 1083

Ngày 20/12/2016, HĐND phường Lạc Viên tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp HĐND phường đã thông quà các nội dung:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường.

- UBMTTQ Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Hội đồng nhân dân xem xét thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết về:

- Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và Ủy viên UBND phường đối với ông Đoàn Bảo Thanh.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017.

- Dự toán phân bổ ngân sách năm 2017

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND phường.

- Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2017.

- Chương trình hoạt động của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021