Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo
Ngày đăng 20/09/2016 | 03:38 | Lượt xem: 1050

Kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND phường khoá VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 26/8/2016, Hội đồng nhân dân phường khóa VIII tiến hành kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Sau đây là kết quả chủ yếu của kỳ họp:

I. HĐND PHƯỜNG NGHE BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC NỘI DUNG

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

6 Tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của phường Lạc Viên ổn định, đảm bảo tốc độ tăng ở hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố; chủ động trong công tác đôn đốc, chống thất thu ngân sách nhà nước và đảm bảo kỷ cương trong quản lý và điều hành ngân sách. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát động sâu rộng, công tác tuyên truyền cổ động trực quan có nhiều sáng tạo, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, kết quả thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp đạt nhiều thành tích; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Tích cực, chủ động phòng, chống dịch bệnh, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; triển khai có hiệu quả các chương trình y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình. Duy trì kết quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; tiếp tục xây dựng mô hình "Chính quyền điện tử". Tập trung rà soát giải quyết kịp thời các đơn thư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2016.

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều cố gắng nhưng có lúc, có việc hiệu quả chưa cao: công tác giải phóng mặt bằng tiến độ thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu; việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng – trật tự đường hè – vệ sinh môi trường một số trường hợp còn chưa kiên quyết, kịp thời; việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa – thông tin, quảng cáo còn bất cập cần khắc phục. Chất lượng tham mưu của một số bộ phận chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu, việc phối hợp giữa các bộ phận và các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố còn thiếu tính chủ động.

HĐND phường tán thành các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường đề ra cho 6 tháng cuối năm 2016. Để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 cần tập trung cao một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nhiệm vụ Kinh tế - Ngân sách

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh".

- Tập trung cao đối với công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý các nguồn thu. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quận giao trong năm 2016. Quản lý chặt chẽ chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, Kế hoạch Đầu tư công năm 2016.

2. Nhiệm vụ Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường

- Tăng cường quản lý, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đường hè, lấn chiếm đất công.

- Tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng (Nút giao thông Ngã 6 - Máy Tơ, Trụ sở tiếp công dân của Thành phố tại lô 2).

3. Nhiệm vụ Văn hóa - Xã hội

- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; Tăng thời lượng phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường, bảng tin ở các Tổ dân phố. Đề nghị công nhận 8 Tổ dân phố văn hóa lần 4.

- Tiếp tục làm tốt công tác xét duyệt cho các hộ nghèo, cận nghèo và sinh viên khó khăn vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội, đảm bảo sử dụng đúng mục đích sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Giảm từ 03 hộ nghèo trở lên.

- Quản lý tốt các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng tệ nạn xã hội, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm. Thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý. Thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công và chính sách xã hội. Thường xuyên quan tâm chăm lo đối tượng thương binh liệt sĩ, chính sách xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, tàn tật và trẻ mồ côi. Duy trì phường phù hợp với trẻ em.

- Duy trì tốt phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã phường giai đoạn 2011 - 2020. Xã hội hóa công tác y tế, huy động cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách. Duy trì chương trình tiêm chủng mở rộng và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác y tế, dân số, gia đình trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hộ kinh doanh có điều kiện, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống các loại dịch bệnh.

- Phát huy vai trò hoạt động của Ban điều hành phổ cập giáo dục; làm tốt công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm. Triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, kế hoạch thực hiện chương trình số 29-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

4. Nhiệm vụ Thanh tra, Tư pháp, Cải cách hành chính, Xây dựng và củng cố chính quyền

- Thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/QH13 ngày 26/11/2013.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác hòa giải ở cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp.

- Thực hiện tốt mô hình Đề án "Chính quyền điện tử" phường.

- Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giải quyết công việc với tổ chức và công dân.

5. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh - trật tự xã hội

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, quản lý chắc số nam thanh niên trong diện đăng ký khám tuyển, thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Lực lượng dân quân tự vệ thực hiện tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu.

- Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tụ tập khiếu kiện đông người, mất an ninh trật tự trên địa bàn.

B. Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

HĐND phường tán thành với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể:

1. Chỉ tiêu cụ thể

1.1. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách quận giao, phấn đấu tăng từ 10- 15%. 

1.2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm là 0,6%. Duy trì không có người sinh con thứ 3 trở lên.

1.3. Hàng năm, giảm từ 03 hộ nghèo trở lên.

1.4. 100% tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom, xử lý hợp vệ sinh và các hộ dân được sử dụng nước sạch.

1.5. Hàng năm 90 - 95% số hộ đạt "Gia đình văn hoá".

1.6. Đảm bảo chỉ tiêu ra quân huấn luyện, chỉ tiêu khám tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm đạt 100% kế hoạch.

1.7. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 10% .

1.8. Duy trì công tác phổ cập giáo dục: Huy động 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh vào lớp 1, tỷ lệ tốt nghiệp Tiểu học, THCS đạt 100%.

1.9. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85% trở lên.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung cao huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, tăng nguồn thu trên địa bàn, nhất là chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đảm bảo ngân sách, cân đối thu, chi.

- Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị.

- Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa – xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội;

- Giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng - quân sự địa phương.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, báo cáo trong thực thi công vụ của cán bộ công chức.

2.2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

a. Nhiệm vụ Kinh tế - ngân sách

- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, giải pháp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, chống thất thu, thất thoát, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách hàng năm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

- Tạo cơ hội cho nhân dân được vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

b. Nhiệm vụ Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác quản lý và phát triển đô thị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 14-NQ/QU về "Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè - vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn".

- Chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền, thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị.

- Duy trì hiệu quả hoạt động của bộ phận chuyên trách quản lý trật tự đường hè phường nhằm ổn định trật tự trên các tuyến đường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường. Giải quyết tốt các vấn đề về chất thải, hệ thống thoát nước, vệ sinh công cộng. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc bảo vệ môi trường theo quy định của luật, đảm bảo yêu cầu phát triển văn minh đô thị.

c. Nhiệm vụ Văn hoá - Xã hội

Công tác giáo dục đào tạo: Phấn đấu giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn về giáo dục đào tạo. Duy trì các kết quả đã đạt được về phổ cập giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Duy trì giữ vững trường học đạt chuẩn quốc gia.

Công tác y tế - dân số - gia đình và trẻ em: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; triển khai hiệu quả chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khám, chữa bệnh tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Công tác văn hoá thông tin - thể dục thể thao

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, trên cơ sở tôn trọng pháp luật với các quy ước của cộng đồng và dư luận xã hội trong quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng Đình, Chùa Lạc Viên. Đẩy mạnh các hoạt động thể thao văn hoá, văn nghệ quần chúng.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Hàng năm, rà soát đánh giá lại các Tổ dân phố văn hoá đã được công nhận, duy trì phường phù hợp với trẻ em. Tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến việc thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

Công tác chính sách - xã hội

- Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác về bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công với các đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Chú trọng giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt cho người nghèo, lao động thất nghiệp, lao động trong vùng dự án.

d. Nhiệm vụ Thanh tra, Tư pháp, Cải cách hành chính, Xây dựng và củng cố chính quyền

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư thuộc thẩm quyền, thực hiện tốt công tác tiếp dân tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường. Đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp. Thực hiện đăng ký quản lý hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch. Tăng cường công tác rà soát văn bản; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và có chiều sâu của Đảng, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy hành chính vững mạnh, đồng bộ, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" phường Lạc Viên góp phần hoàn thành chương trình cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; tạo chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ công chức.  Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

e. Nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh tôn giáo, không để đột xuất, bất ngờ, xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn xã hội, đẩy mạnh đấu tranh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma tuý và cờ bạc, số đề. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Duy trì phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc theo mô hình "3 không 2 có" và mô hình "Tổ dân phố bình yên". Phấn đấu không để xảy ra các trường hợp đột xuất bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn địa bàn.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao chất lượng đối với lực lượng dân quân, tự vệ phường về nhận thức chính trị, tư tưởng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nắm chắc nguồn dự bị động viên và quân dự bị, phục vụ tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng dân quân phường.

3. Kỳ họp đã xem xét thông qua Nội quy kỳ họp HĐND phường, Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021; chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND phường khóa VIII đã thông qua 05 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2016.

2. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2016-2020.

3. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND phường 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017.

4. Nghị quyết về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Nghị quyết về Ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND phường thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đến các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân toàn phường./.